Reklama
 
Blog | Jiří Karásek

ŽALOVAT BABIŠŮV STŘET ZÁJMŮ PRÝ NENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

Tak jak je to? Podle nejvyššího žalobce JUDr. Pavla Zemana je Babiš ve střetu zájmů (zde), ale není ve veřejném zájmu na něj podávat žalobu.

Co je to střet zájmů, je asi každému jasné. Říká se tomu „malá domů“, neboli každé hrábě hrabou pod sebe. A když jste vlastníkem těch největších hrábí v zemi a hrabete veřejně, není prý veřejným zájmem to vyšetřovat. Byl byste totiž poškozen ve svých právech oproti jiným občanům.

Když to obrátíme, tak pokud platí výše napsané, pak logicky hrabání do vlastních kapes z pozice předsedy vlády ve veřejném zájmu je. Z vyjádření nejvyššího státního zástupce to tak jaksi samozřejmě vyplývá.

Definovat veřejný zájem je prý obtížné, protože to je takzvaný „neurčitý právní pojem“, tedy není právně přesně kodifikován. Dobrá tedy, pokusme se o definici my, laici. A nejlepší to asi bude na příkladu.

Když jsem jako mladý jinoch projevil zájem o slečnu Hedviku, byl to můj soukromý zájem. Přidal jsem se tak k soukromým zájmům Honzy, Pavla, Jáchyma a ještě několika dalších hochů a tím se Hedvika stala objektem veřejného zájmu. Je tedy veřejný zájem souborem stejných zájmů soukromých.

Pak jsem ale já, jako největší bourák, přijel v otcově nové škodovce a tímto kočkolapem jsem Hedviku přesvědčil, že jsem ze všech zájemců nejlepší. Můj osobní zájem se tak střetl s tím veřejným a nakonec jsem svou vypočítavostí z toho střetu profitoval.

Stejně mi později dala košem a odjela s Rolfem v mercedesu neznámo kam. Tenkrát mě taky nikdo nežaloval, akorát se se mnou přestali bavit kamarádi a mou prohru mi nakonec škodolibě přáli.

Obecně je tedy veřejným zájmem něco, co zajímá veřejnost, neboli nějakou větší, či menší skupinu osob. A nejvyšší státní zástupce nám z titulu svého úřadu tímto verdiktem říká, neb on je ten, kdo tady určuje veřejnost nebo neveřejnost našich zájmů, že vyšetřovat přihrnování obřích Babišových hrábí do vlastního hnízda není veřejným zájmem.

Tedy: Uznáváme, že předseda vlády hrabe pod sebe, ale to není naše věc, tak proč bychom se tím zabývali? Kdybychom ho žalovali, bylo by porušeno pravidlo rovnosti občanů před zákonem. (Uff!)

Můžeme jen spekulovat o tom, co vedlo JUDr. Pavla Zemana k tomuto ušmudlanému závěru. Každopádně, alespoň u mě, docela otřásl důvěrou v právní stát a právě v onu rovnost lidí před zákonem.

Vždyť je to na hlavu postavené! Existuje u premiéra střet zájmů, tedy hrabání pod sebe? ANO, existuje. Je veřejným zájmem to prošetřit? Nezájem.

Asi mi z toho hrábne.

Reklama